• Trykk på "Få hjelp til frakt" på annonsen på FINN.no
  • Velg Nimber som fraktløsning
  • Trykk på "Motta tilbud om hjelp"
  • Gå gjennom prosessen og skriv inn hente-og leveranseadresser.
  • Du blir foreslått en pris som du selv kan redigere (eller vente på andre tilbud fra våre bringere)
  • Når oppdraget er lagt ut på plattformen kan du følge med på responsen fra bringere.

Les mer her: http://blog.nimber.com/2018/08/30/nimberdiggermobler/

Did this answer your question?