Nimber sin plattform fungerer slik at vi matcher folk som ønsker å sende noe med andre som skal samme vei uansett. Vi har ingen ansatte sjåfører, vi bare knytter personer som har behov for levering med andre som har muligheten for levere det. 

For å legge ut et oppdrag må kan du trykke på Se alle fraktalternativer deretter velge Nimber. Følg stegene. 

Angående vår estimerte pris baserer den seg på tidligere lignende oppdrag ihht. avstand og størrelse på bil, men du setter selv en rettferdig pris etter hva du ønsker å betale for oppdraget. Du kan endre prisen senere i prosessen før du legger ut leveringsforespørselen.

Sjåførene har muligheten for å sende deg et mottilbud med en høyere pris etter du har lagt ut oppdraget. Dette kan du velge å godta eller avslå. Når du har aksepter en sjåfør til oppdraget får dere tilgang til hverandres kontaktinformasjon slik at dere planlegge leveringen videre. 

Om du legger ut et oppdrag anbefaler vi deg å skrive ned så mye detaljer om leveringen som mulig, slikt som vekt, mål, korrekt hente- og leveringsadresse, om du trenger bærehjelp på begge steder og om varen skal bæres opp eller ned i etasjer på de ulike stedene.

Svarte dette på spørsmålet?