Når du legger ut et oppdrag vil du få opp en estimert pris fra oss basert på tidligere oppdrag som krevde samme størrelse på kjøretøy, vekt og avstand på leveringen. Du kan selv bestemme prisen du mener er rettferdig.

Sjåførene som er interessert i oppdraget kan sende deg et mottilbud som er høyere enn prisen du har lagt ut for oppdraget. Dette kan du velge å godta eller avslå.

Tips: Husk at ved å prise leveringsforespørselen lavere enn vår estimerte pris vil  dette gjenspeile seg interesse og tilbud på forespørselen. En god pris for leveringen vil sannsynligvis føre til raskere og flere tilbud.

Svarte dette på spørsmålet?