Det er nesten ingen grenser for hva du kan sende med Nimber utenom alt som er ulovlig. For eksempel skytevåpen, komponenter av skytevåpen, etsende eller farlige stoffer, ulovlige medikamenter og eller gjenstander som kan brukes som våpen og eksplosiver.

Svarte dette på spørsmålet?