I disse tilfellene er det bare å gi beskjed til sjåføren og spørre om de er interessert i å sende deg et tilbud som du kan godta. På den måten er leveringen forsikret og betaling blir behandlet automatisk når du bekrefter levering.

Opplever du problemer utenom om det som beskrives ovenfor setter vi pris på om du kontakter oss via support@nimber.com

Svarte dette på spørsmålet?