Som oftest går alt etter planen, men noen ganger kan uforutsette hendelser skje som gjør at bringeren ikke lenger kan fullføre leveringen.

Vi anbefaler deg å spørre bringer om han kan levere på et annet tidspunkt om det passer for deg. Går ikke dette, må du frigjøre bringeren fra leveringsforespørselen inne på din profil. Trykk Frigjør bringer og oppdraget ditt er igjen tilgjengelig for andre bringere. Du vil da få muligheten til å kontakte bringere som du har vært i kontakt med tidligere.

Om det haster kan du kontakte oss på support@nimber.com slik at vi kan hjelpe deg med å finne en ny bringer. 

Svarte dette på spørsmålet?