Når du prøver å registrere ditt VISA, MasterCard eller American Express-kort og sjekket at alle tall og andre detaljer stemmer, men fortsatt ikke kan komme deg videre - vennligst nå ut til oss på support@nimber.com slik at vi raskt kan finne ut hva problemet er. Jo mer informasjon du gir i første henvendelse, jo raskere finner vi ut av problemet.

Svarte dette på spørsmålet?