Når en oppdragsgiver legger ut en leveringsforespørsel foreslår vi en estimert pris basert på tidligere gjennomførte leveringer med samme størrelse på bil og avstand. 

Om du mener prisen burde vært høyere for leveringen står du fritt til å sende et mottilbud med en høyere pris. Dette tilbudet kan oppdragsgiver velge å akseptere eller avslå. Merk at hvis du foreslår en veldig høy pris som ikke matcher leveringsforespørselen er det liten sjans for at ditt tilbud blir akseptert.

Noen oppdrag kan også ha blitt priset lavere enn vår estimerte pris. Dette kan skje i tilfeller der oppdragsgiver ikke har dårlig tid med med å få varen levert

Noen leveringsforespørsler kan være priset lavere enn vårt estimerte prisforslag. Dette skjer normalt hvis oppdragsgiver ikke har det travelt med å få varen levert eller bare er interessert i å kjøpe en vare hvis leveringskostnaden er rimelig nok og derfor holder forespørselen aktiv til det riktige tilbudet kommer. I disse tilfellene kan du selvfølgelig tilby å hjelpe for en høyere pris for å se om det er interessant for oppdragsgiveren - i mange tilfeller ser vi at slike tilbud blir akseptert.

Fant du svaret?