Om du har mottatt en melding fra sender at du er frigjort fra oppdraget og du ikke har hørt noe fra sender på forhånd, anbefaler vi at du tar kontakt med sender via chat og til gir en beskjed til oss via support@nimber.com.

Fleste ganger vil sendere gi beskjed om dette på forhånd, og noen ganger kan det forekomme at sender trykker på feil knapp inne på oppdraget. Derfor er det veldig viktig at du tar kontakt med sender for å høre om de fortsatt trenger din hjelp eller om situasjonen har endret seg.

Fant du svaret?