Alle endringer relatert til dine betalinger og bankkonto-innstillinger kan gjøres inne på Betalingsdetaljer. Under Utbetalinger kan du se hvilken bankkonto som er aktiv og du har mulighet til å legge til en ny konto ved å trykke på Legg til ny bankkonto

Ønsker du å fjerne en bankkonto kan du trykke på søppelspann-symbolet til høyre på kontoen du ønsker å fjerne.

Fant du svaret?