Nimber sin plattform fungerer slik at vi matcher folk som ønsker å sende noe med andre som skal samme vei uansett. Vi har ingen ansatte sjåfører, vi bare knytter personer som har behov for levering med andre som har muligheten for levere det. 

De som trenger hjelp til å få noe levert vil legge ut en leveringsforespørsel på Nimber. Du kan enten se alle oppdrag som er tilgjengelige eller legge til en rute du har planer om å kjøre. 

Lagrer du en rute som du for eksempel kjører ofte vil du motta varslinger når en ny leveringsforespørsel legges ut på ruten.

Når du sender et tilbud vil oppdragsgiver få en varsling om dette. Oppdragsgiver kan enten velge å motta eller avslå ditt tilbud. Om du oppdragsgiver har satt en for lav pris for leveringen har du mulighet til å sende et høyere mottilbud.

Når du har blitt akseptert til et oppdrag vil kontaktinformasjonen til oppdragsgiver bli tilgjengelig. Neste steg er da og avtalte tid for henting og levering.

Når oppdraget er fullført, gå inn på tjenesten og registrer oppdraget som Levert. Betalingen vil automatisk gå igjennom når oppdragsgiver har godkjent dette.

Fant du svaret?