Gå inn på oppdragets side via din profil og på høyre side på panelet vil du kunne finne en grønn knapp som du kan trykke på for å registrere vare som levert.

Nå har du gjort alt du trenger å gjøre. Sender/mottaker vil få en varsel om dette og har 24 timer på seg for å registrere varen som levert, og eventuelle tilbakemeldinger på leveringen. Skulle sender ikke registrere varen som levert innen 24 timer vil den automatisk bli registrert som levert av vårt system.

Om du ikke finner den grønne knappen for å registrere varen som levert er det mest sannsynlig fordi sender/mottaker allerede har gjort det.

Fant du svaret?